Coronapandemin har orsakat mer depression och ångest

Bild: Jämställdhetsmyndigheten / Två studenter med munskydd sitter utanför en universitetsbyggnad

Forskare vid University of Queensland i Australien har försökt uppskatta påverkan på den mentala hälsan som pandemin haft världen över, enligt Jämställdhetsmyndigheten 2021-11-19.

Enligt forskarna var den uppskattade förekomsten av depression bland svenskarna förra året 24 procent högre än förväntat, vilket är en väsentligt större ökning än i våra grannländer Danmark, Norge och Finland, men lägre än i vissa andra länder som exempelvis Frankrike.

Samma mönster syns för ångesttillstånd, som uppskattas ha ökat med 23 procent förra året i Sverige på grund av pandemin, vilket var betydligt högre än i både Norge och Danmark

Läs mer

Hélène Stolt, legitimerad psykoterapeut och socionom, menar att forskning har visat att psykoterapi ger påfallande goda resultat även om mängden forskningsstudier är mycket olika för olika typer av psykoterapi.

Hélène Stolt erbjuder professionell hjälp med psykoterapi. Psykoterapimottagning finns i Västerås. Du kan även få psykoterapi via telefon om du önskar.

Läs mer

Publicerat i corona, psykoterapi | Märkt , | Lämna en kommentar

Stresshantering

Bild: Dreamstime

Stress utgör ett av de största hoten mot folkhälsan. Krav på högre effektivitet, högt arbetstempo, oregelbundna arbetstider, ökad tillgänglighet, att kunna hantera ny teknologi etcetera har medfört att de stressrelaterade sjukdomarna ökat drastiskt under de senaste åren. Känslan av att inte hinna med, vare sig på jobbet eller hemma, gör att vi mår sämre och förlorar balansen mellan arbete och fritid.

Att lära sig hantera stress är inte detsamma som att lära sig att klara av mer stress. Genom att anpassa kraven och förstärka möjligheterna att mildra effekterna av sådant som stressar kan man uppnå en optimal stresshanteringsnivå.

Läs mer om stresshantering

Publicerat i stresshantering | Märkt | Lämna en kommentar

Karriärutveckling – Din fallskärm för dig som är chef och ledare

Bild: Stockhfresh

Karriärutveckling är en form av coaching som ger ett aktivt stöd för att hitta rätt personliga karriär och balans i tillvaron. Genom coachingen får du tillfälle till reflektion, ökad självkännedom samt motivation. Genom att formulera tydliga mål och en konkret handlingsplan synliggörs din kompetens och profil.

Genom individuella personliga samtal hittar du nya utvecklingsvägar. Det handlar om att hitta ett nytt spår som inte nödvändigtvis behöver medföra att du klättar uppåt i företaget. Behöver man vägledning står man ofta inför ett val eller förändring. Tyngdpunkten under coachingen läggs på de framsteg som du redan har gjort och vilka resurser du har.

Att karriärutveckla sin framtid innebär inte att man stakar ut sin framtid i detalj, men att du är lyhörd mot din omgivning och uppmärksam på att ta de tillfällen som dyker upp.

Tänk också på att det inte behöver vara åldern som är det avgörande för ditt beslut. Din egen vilja och inre drivkraft att utvecklas vidare är lika viktiga egenskaper.

Läs mer!

Publicerat i coaching | Märkt , , | Lämna en kommentar

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

Bild: Stockphotomedia

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. Därför inleder Arbetsmiljöverket nästa vecka en granskning av hur riskerna hanteras på arbetsplatser. Det är en EU-gemensam insats. Om detta skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

– Det finns många risker med för långa arbetspass där man sitter stilla. Det är särskilt angeläget att förebygga och hantera risker för belastningsbesvär eftersom vi vet att det är en vanlig orsak till arbetsrelaterad ohälsa. Det visar också vår senaste undersökning om arbetsorsakade besvär, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Läs mer här

Prevent tipsar om rörelse och variation på jobbet

Tips till arbetsgivaren – Här är några saker du kan göra för att uppmuntra dina medarbetare till rörelse i samband med arbetsdagen:

 • Planera arbetsmiljön för att skapa rörelse.
 • Häng upp gummiband för att stimulera till rörelse.
 • Gör det möjligt att hålla promenadmöte eller ståmöte.
 • Uppmuntra till rörelsepauser.
 • Låt rörelse ingå i företagskulturen.

Tips till arbetstagaren – Här är några saker du som medarbetare kan göra för att få in mer rörelse i samband med arbetsdagen.

 • Rör dig till och från jobbet om du har möjlighet.
 • Använd gympaskor till och från jobbet så ökar chansen att du blir aktiv.
 • Varva sittande och stående flera gånger varje dag.
 • Ta en lunchpromenad.
 • Sätt upp mål, till exempel antal steg och trappor.
 • Boka promenadmöten med kollegor.
 • Peppa varandra att röra er mer!

Läs mer här

Arbetsmiljön om du jobbar hemifrån

En hälsosam arbetssituation vid arbete hemifrån kräver ett bra samarbete mellan chef och medarbetare. Så här får du hemmakontoret att fungera så bra som möjligt. Arbetsmiljöverket skriver om:

 • Arbetsgivarens ansvar vid arbete hemifrån
 • Arbetstagarens ansvar vid arbete hemifrån – samarbetet är avgörande
 • Några tips för en bra arbetsmiljö vid arbete hemifrån
 • Frågor och svar om arbete hemifrån

Läs mer här

Svårigheter att jobba på distans

På Chefsbloggen skriver Hélène Stolt, leg. psykoterapeut, socionom om svårigheter som det kan vara för en chef att leda personalen på distans.

Många som jobbar hemifrån tycker att det fungerar bra medan andra tycker att arbetsmiljön inte är lika bra när de jobbar hemifrån. Många som jobbar på distans saknar de sociala kontakter de är vana vid att ha när de är på jobbet. När man jobbar hemifrån sker möten via telefon eller videomöten. Många anställda uttrycker att det är svårt att hålla möten på distans. Många chefer uttrycker svårigheter med att vara chef på distans. Chefscoachning och handledning kan vara ett stöd i detta, enligt Hélène Stolt.

Läs mer här i tidigare blogginlägg

Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Publicerat i Arbetsmiljö | Märkt | Lämna en kommentar

Många känner obehag att gå till jobbet

Foto: Stockfresh

Bland chefer finns det en kraftigt ökad psykisk olustkänsla inför att gå till jobbet enlig Jobbhälsoindex 2020. Rapporten visar också på att chefer i offentlig sektor inte alls är nöjda med sitt arbete i samma utsträckning som i privat sektor. Av rapporten framgår också att de offentligt anställda cheferna i betydligt mindre utsträckning vill arbeta kvar hos nuvarande arbetsgivare jämfört med privatanställda chefer. Även anställda som inte är chefer kan känna obehag att gå till jobbet.

Helene Stolt, leg. psykoterapeut och socionom berättar att hon har mött många chefer och anställda som uttryckt samma oro inför jobbet. Helene har också mött många chefer som genom chefscoaching har lyckats bli nöjdare med sitt arbete, blivit framgångsrikare och kunnat stanna kvar på sin arbetsplats. Ibland kan chefen känna sig som om denne faller utan fallskärm. Helene menar att genom coaching kan chefen få en ”fallskärm” och kunna gå vidare. Antingen på sin arbetsplats eller komma fram till att byta till ett annat arbete. Helene berättar att många chefer som har kommit fram till att byta arbetsplats har blivit nöjdare med sitt arbete. Helene menar att man genom chefscoaching kan nå framgång oavsett om man stannar på sin arbetsplats eller vill gå vidare i sin karriär. Även anställda som inte är chefer kan ha nytta av coaching.

Vi har Corona-anpassade lokaler men kan också vid önskemål genomföra samtal via telefon.

Jobbhälsoindex (pdf)

Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Publicerat i Arbetsmiljö, coaching, ledarskap | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Spelberoende under och efter coronapandemin?

poker_card_game_play_poker_gambling_cards_playing_cards_heart_play-915544.jpg!d 640

Foto: Creative Commons CC0.

Beroendeforskare har genom en enkätstudie undersökt om spelande på nätkasinon, bettingsajter, lotteri med flera spelformer har ändrats under coronapandemin. Antalet individer som rapporterade ett ökat spelande var färre än dem med ett minskat spelande, men det finns anledning att vara extra uppmärksam på vissa grupper menar beroendeforskaren Anders Håkansson.

Är du spelberoende?

Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga som kan skada relationer, ekonomi och hälsa. Problemen drabbar dem som spelar för mycket, men också deras familjer, vänner och samhället i stort, enligt Folkhälsomyndigheten.

Hélène Stolt, leg. psykoterapeut och socionom har utbildning i spelberoende säger att det finns ett samband med psykisk ohälsa och spelberoende. Hon berättar att hon har haft många patienter som gått i psykoterapi hos henne och fått stöd med att komma ur sitt spelberoende. – Psykoterapi som behandling kan  vara ett bra stöd för många med spelberoende, säger Hélène Stolt. Hélène säger att många som söker hjälp för sitt spelberoende kan ha svårt att hitta rätt hjälp eller att de får vänta länge på att få hjälp. Hélène tycker att det är viktigt för samhället att erbjuda stöd för personer som har spelberoende.

Hélène tipsar personer som söker hjälp att kontakta sin vårdcentral och fråga om de kan få remiss för kbt eller psykoterapi. Man kan också gå i privat psykoterapi där man själv står för hela kostnaden. Om man är anställd kanske man kan få stöd genom företagshälsovården. Man kan också fråga sin arbetsgivare om de kan bekosta psykoterapin. Hélène tipsar också att vissa kommuner kan ha stöd för spelberoende. Vidare tipsar hon om Stödlinjen där man kan läsa mer om spelberoende. Där kan man också göra ett självtest och ta del av ett kostnadsfritt självhjälpsprogram.

Coronapandemin har nu pågått i över 1,5 år. Nu verkar pandemin vara på återgång med färre smittade och färre dödsfall. Många som har befunnit sig hemma större delen av dygnet och haft de flesta kontakter digitalt, börjar nu återuppta fysiska kontakter med andra människor. Många som har jobbat hemifrån börjar nu återgå fysiskt till jobbet. Även om Coronapandemin ebbar ut så innebär det inte automatiskt att spelberoendet upphör. Hélène Stolt vill rikta uppmärksamhet mot de personer som har börjat eller ökat sitt spelande under pandemin att söka hjälp om de upplever sig ha problem med sitt spelande.

Syndrom
Om du spelar om pengar och har ett beteende som stämmer överens med minst fyra av punkterna nedan och det har pågått under en längre tid, kan det vara tecken på hasardspelsyndrom. Det kan också vara ett tecken på att du befinner dig i riskzonen för att bli spelberoende.

 • Du tänker ständigt på spel: tidigare spelupplevelser, nästa spel eller funderingar på hur du ska skaffa pengar till nästa spel.
 • För att behålla spänningen krävs det allt större summor att spela för.
 • Du har misslyckats flera gånger med att begränsa spelandet eller att sluta spela.
 • Du blir rastlös eller irriterad när du försöker begränsa eller sluta ditt spelande.
 • Du spelar för att slippa tänka på problem eller för att komma ifrån ångest eller nedstämdhet.
 • Du återvänder till spel när du förlorat pengar.
 • Du vill ta revansch för förlusten.
 • Du ljuger för att dölja hur mycket du spelar, oavsett vem som frågar.
 • Du har begått brott för att få pengar till spelandet: till exempel stöld, förskingring eller förfalskning.
 • Du har äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, anställning, möjlighet till utbildning eller karriär på grund av spelandet.
 • Du förlitar dig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en ekonomisk kris som uppstått på grund av spelandet.

Fakta

 • 134 000 personer i åldern 16–84 år har spelproblem. Av dem har 30 000 allvarliga problem.
 • Bland dem som har psykisk ohälsa, riskkonsumerar alkohol, utsatts för våld eller hot om våld och haft socialbidrag är det vanligare med spelproblem.
 • Spelproblem är vanligare hos den som spelar om pengar på arbetet och i skolan. Därför är arbetsplatser och skolor viktiga i det förebyggande arbetet.
 • Spelautomater, kasinospel och pokerspel klassas som högriskspel. Där finns den största andelen med spelproblem.
 • Andelen som spelar om pengar minskar, men hushållen lägger ner lika mycket pengar på spel som förut. Det betyder att färre spelar för mer pengar.

Länkar

Lunds universitet

Vårdguiden

Folkhälsomyndigheten

Helene Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Publicerat i Spelberoende | Märkt , , | Lämna en kommentar

Ge din personal kompetensutveckling genom företagsinterna utbildningar

businessteam-at-a-meeting_medium_yuri_arcurs

Utbildning

Vi har nu haft en Corona-pandemi i över 1,5 år. Nu har Folkhälsomyndighetens tagit bort de flesta restriktioner. Många anställda som jobbat hemma börjar gå tillbaka till sina arbetsplatser.

Detta är ett bra tillfälle för en arbetsplats att låta de anställda gå på en skräddarsydd företagsintern utbildning. Genom detta får de en unik möjlighet att utveckla sig själva. Vi kan anordna företagsinterna utbildningar i hela landet. Utbildningen kan ske på plats hos arbetsgivaren, i hyrd konferenslokal eller hos oss i Västerås. Vi även sätta ihop ett paket med flera utbildningar och andra insatser. Utbildningar kan också ingå som en del av innehållet vid andra arrangemang, t.ex. kickoffer. Vi kan också anordna utbildningar för chefer som behöver vidareutveckla sig.

Vi erbjuder utbildningar som är lämpliga för alla som önskar få ute det mesta av sina personliga resurser och för att kunna förebygga ohälsa på arbetsplatsen. I samtliga utbildningar varvas teoriavsnitt med praktiska övningar och diskussioner i storgrupp eller i mindre grupper för generellt erfarenhetsutbyte. Skriftlig dokumentation ingår i alla utbildningar.

Nedanstående utbildningar är endast riktlinjer och kan anpassas utifrån kundens behov.

 • Hot och våld (1 dag)
 • Kognitivt förhållningssätt (1 dag)
 • Konflikthantering (1 dag)
 • Mobbning i arbetslivet (1 dag)
 • Stresshantering (1 dag)
 • Svåra samtal (1 dag)
 • Teamutveckling (1 dag)
 • Utveckla ditt ledarskap (3 dagar)

Kontakta oss för ytterligare information. 

Även om de flesta restriktioner har upphört gällande covid-19 genomför vi corona-anpassade utbildningar.

Helene Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Publicerat i Utbildning | Märkt , | Lämna en kommentar

Kan alla gå i terapi?

couple

Foto: Stockhfresh

Måste man vara sjuk för att gå i terapi? Är terapi bara något för de som lider av psykisk ohälsa? Kan man gå i psykoterapi även om man inte är sjuk? Hélène Stolt, legitimerad psykoterapeut och socionom reder ut begreppen.

– De flesta som går i psykoterapi lider oftast av psykisk ohälsa eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa, säger Hélène. – Många går i terapi för att få hjälp med att de känner ångest och oro. Men många går också i terapi för att de ska få hjälp att utveckla sig själva. Det kan gälla vardagen, arbetet eller fritiden, fortsätter Hélène. Den som går i psykoterapi får du tala om det den önskar. Genom att till exempel prata om relationer, upplevelser, sin arbetssituation eller något annat kan personen få hjälp med att uppfatta vilka mönster man reagerar med.

– Det som blir tydligt i terapin kan sedan bearbetas och förändras till en positiv förändring. Den som funderar på om psykoterapi kan vara till hjälp tycker jag att ska prova och boka in ett första samtal hos en psykoterapeut, avslutar Hélène.

Hélène Stolt är legitimerad psykoterapeut och socionom. Hon erbjuder professionell hjälp med psykoterapi. Psykoterapimottagning finns i Västerås.

Fakta psykoterapi:

Forskning har visat att psykoterapi ger påfallande goda resultat även om mängden forskningsstudier är mycket olika för olika typer av psykoterapi.

I psykoterapiforskningens standardverk, Bergin and Garfield’s Handbook of Psychotherapy and Behavior Changes redovisas positiva resultat internationellt inom alla väl etablerade psykoterapeutiska inriktningar. I Sverige presenterade Statens beredning för medicinsk utvärdering 2004 och 2005 att psykoterapier framstår som klart effektiva vid tillstånd av behandling av depressionssjukdomar och ångestsyndrom vilket i första hand gällde kognitiv beteendeterapi och kognitiv psykoterapi. När etablerade psykoterapier jämförs med behandling med psykofarmaka ger psykoterapi ofta lika bra eller bättre resultat.

Läs mer om psykoterapi: www.psykoterapimottagning.nu/Psykoterapi

Publicerat i psykoterapi | Märkt | Lämna en kommentar

Känner du dig osäker när restriktionerna upphör?

Folkhälsomyndighetens förskrifter, råd och rekommendationer riktade mot verksamheter tas bort den 29:e september. Uppmaningen att vaccinera sig och att stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19 finns kvar. Fortsatt gäller också åtgärderna mot smittspridning inom vård- och omsorg.

Corona-pandemin (Covid-19) har nu pågått i mer än 1,5 år. Pandemin har medfört många dödsfall. Från och med idag den 29 september 2021 har Folkhälsomyndigheten tagit bort de flesta förskrifter, råd och rekommendationer. Många känner sig fortfarande oroliga över att smittas. Många som har jobbat hemifrån ska nu åter tillbaka till sina arbetsplatser. Detta kan innebära stora förändringar för många. Många känner sig också oroliga inför återgången till arbetsplatsen.

Risken för att smittas upphör inte på grund av lättade restriktioner. Det är därför viktigt att följa fortsatta rekomendationer från Folkhälsomyndigheter. Enligt Folkhälsomyndigheten är det viktigaste att vaccinera sig. För de som är ovaccinerade rekommenderar Folkhälsomyndigheten bland annat att fortsatt hålla avstånd till andra människor och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. För alla, vaccinerade och ovaccinerade, gäller att stanna vid symtom på covid-19.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Om du som privatperson eller anställd känner dig orolig kring covid-19 kan vi erbjuda handledning eller psykoterapi kring din situation. För chefer som behöver stöd kring anställda som ska börja återgå till arbetsplatsen kan vi erbjuda chefcoaching. Kontakta oss för mer information.

Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Publicerat i corona | Märkt , , | Lämna en kommentar

Handledning

businessteam-at-a-meeting_medium_yuri_arcurs

Handledning

Allt fler har upptäckt styrkan med att använda handledning som ett arbetsverktyg.

Genom handledning får du möjlighet att reflektera och få andra perspektiv. Du får kunskap och redskap hur du kan realisera dina målsättningar. Vi kan erbjuda handledning för såväl anställda som chefer. För chefer kan vi också erbjuda chefscoaching.

Vi finns i Västerås samt över hela Sverige genom uppdragsverksamhet.

Handledningen kan ske enskilt eller i grupp. Genom att använda etablerade metoder får man en effektiv och verkningsfull handledning. Samtal är konfidentiella.

Vi har kvalitetssäkrade processer över hela vår verksamhet.

Vi kan också genomföra handledning på distans.

Vid behov kan vi erbjuda psykoterapi för såväl anställda som chefer.

Läs mer här.

Märkt , , , , | Lämna en kommentar