Kan alla gå i terapi?

couple

Foto: Stockhfresh

Måste man vara sjuk för att gå i terapi? Är terapi bara något för de som lider av psykisk ohälsa? Kan man gå i psykoterapi även om man inte är sjuk? Hélène Stolt, legitimerad psykoterapeut och socionom reder ut begreppen.

– De flesta som går i psykoterapi lider oftast av psykisk ohälsa eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa, säger Hélène. – Många går i terapi för att få hjälp med att de känner ångest och oro. Men många går också i terapi för att de ska få hjälp att utveckla sig själva. Det kan gälla vardagen, arbetet eller fritiden, fortsätter Hélène. Den som går i psykoterapi får du tala om det den önskar. Genom att till exempel prata om relationer, upplevelser, sin arbetssituation eller något annat kan personen få hjälp med att uppfatta vilka mönster man reagerar med.

– Det som blir tydligt i terapin kan sedan bearbetas och förändras till en positiv förändring. Den som funderar på om psykoterapi kan vara till hjälp tycker jag att ska prova och boka in ett första samtal hos en psykoterapeut, avslutar Hélène.

Hélène Stolt är legitimerad psykoterapeut och socionom. Hon erbjuder professionell hjälp med psykoterapi. Psykoterapimottagning finns i Västerås.

Fakta psykoterapi:

Forskning har visat att psykoterapi ger påfallande goda resultat även om mängden forskningsstudier är mycket olika för olika typer av psykoterapi.

I psykoterapiforskningens standardverk, Bergin and Garfield’s Handbook of Psychotherapy and Behavior Changes redovisas positiva resultat internationellt inom alla väl etablerade psykoterapeutiska inriktningar. I Sverige presenterade Statens beredning för medicinsk utvärdering 2004 och 2005 att psykoterapier framstår som klart effektiva vid tillstånd av behandling av depressionssjukdomar och ångestsyndrom vilket i första hand gällde kognitiv beteendeterapi och kognitiv psykoterapi. När etablerade psykoterapier jämförs med behandling med psykofarmaka ger psykoterapi ofta lika bra eller bättre resultat.

Läs mer om psykoterapi: www.psykoterapimottagning.nu/Psykoterapi

Publicerat i psykoterapi | Märkt | Lämna en kommentar

Känner du dig osäker när restriktionerna upphör?

Folkhälsomyndighetens förskrifter, råd och rekommendationer riktade mot verksamheter tas bort den 29:e september. Uppmaningen att vaccinera sig och att stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19 finns kvar. Fortsatt gäller också åtgärderna mot smittspridning inom vård- och omsorg.

Corona-pandemin (Covid-19) har nu pågått i mer än 1,5 år. Pandemin har medfört många dödsfall. Från och med idag den 29 september 2021 har Folkhälsomyndigheten tagit bort de flesta förskrifter, råd och rekommendationer. Många känner sig fortfarande oroliga över att smittas. Många som har jobbat hemifrån ska nu åter tillbaka till sina arbetsplatser. Detta kan innebära stora förändringar för många. Många känner sig också oroliga inför återgången till arbetsplatsen.

Risken för att smittas upphör inte på grund av lättade restriktioner. Det är därför viktigt att följa fortsatta rekomendationer från Folkhälsomyndigheter. Enligt Folkhälsomyndigheten är det viktigaste att vaccinera sig. För de som är ovaccinerade rekommenderar Folkhälsomyndigheten bland annat att fortsatt hålla avstånd till andra människor och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. För alla, vaccinerade och ovaccinerade, gäller att stanna vid symtom på covid-19.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Om du som privatperson eller anställd känner dig orolig kring covid-19 kan vi erbjuda handledning eller psykoterapi kring din situation. För chefer som behöver stöd kring anställda som ska börja återgå till arbetsplatsen kan vi erbjuda chefcoaching. Kontakta oss för mer information.

Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Publicerat i corona | Märkt , , | Lämna en kommentar

Handledning

businessteam-at-a-meeting_medium_yuri_arcurs

Handledning

Allt fler har upptäckt styrkan med att använda handledning som ett arbetsverktyg.

Genom handledning får du möjlighet att reflektera och få andra perspektiv. Du får kunskap och redskap hur du kan realisera dina målsättningar. Vi kan erbjuda handledning för såväl anställda som chefer. För chefer kan vi också erbjuda chefscoaching.

Vi finns i Västerås samt över hela Sverige genom uppdragsverksamhet.

Handledningen kan ske enskilt eller i grupp. Genom att använda etablerade metoder får man en effektiv och verkningsfull handledning. Samtal är konfidentiella.

Vi har kvalitetssäkrade processer över hela vår verksamhet.

Vi kan också genomföra handledning på distans.

Vid behov kan vi erbjuda psykoterapi för såväl anställda som chefer.

Läs mer här.

Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Kan man vila sig frisk från utbrändhet?

Foto av Pixabay pu00e5 Pexels.com

”Sjukskrivningarna för psykisk ohälsa har ökat kraftigt under 2010-talet och var innan pandemin den vanligaste anledningen till sjukpenning.

Tanken är att en sjukskrivning ska göra det lättare att gå tillbaka till arbete – men inte sällan blir resultatet att människor sitter hemma längre än vad de mår bra av.

Det finns en myt om att man kan vila sig frisk från såväl värk som utmattning, depression och ångest. Föreställningen har motbevisats gång på gång, bland annat av en dansk studie från 2013 som undersökte hur olika typer av behandling påverkade återgång till jobb.”

Om detta skriver Kajsa Dovstad, läkare och välfärdsansvarig Timbro i en debattartikel i Arbetet, 2021-09-24.

Vidare skriver Kajsa Dovstad: – För det krävs förstås en mer effektiv rehabilitering. Sjukskrivning måste i högre grad kopplas till aktiv behandling och i mindre grad vara en semi-permanent försörjningslösning.

En studie av forskarna Anna-Carin Fagerlind Ståhl och Cristian Ståhl vid Linköpingsuniversitet, som Essens nr 1/2018 skriver om, framgår att höga krav på jobbet kan vara en bidragande orsak till utbrändhet. Forskarna jämförde den grupp som svarat att de hade stort handlingsutrymme och gott stöd av chefer, med den grupp som svarat att de inte hade det alls. – Det spelade ingen som helst roll vilken grupp man tillhörde. Höga krav i arbetet är en risk för att drabbas av symptom på utmattning oavsett, säger Anna-Carin Fagerlind Ståhl till Essens.

Hélène Stolt, leg. psykoterapeut och socionom, säger till Chefsbloggen: – Det här är egentligen inga nyheter för mig, men det är bra att ny forskning för upp ämnet i debatten. Hélène fortsätter: – Jag har under många år jobbat med anställda som är eller riskerar bli utbrända, men också med chefer som kan uppleva samma sak. – För att undvika utbrändhet är förmågan till återhämtning avgörande. Kan man återhämta sig är risken för att utbrändhet väldigt liten, fortsätter Hélène Stolt.

Hélène fortsätter: – Det är viktigt återhämtning om man är eller riskerar utbrändhet. Det bästa är att arbeta förebyggande men ibland kan det ha gått så långt att en sjukskriving behövs i början, men detta är ingen varaktigt lösning, fortsätter Hélène. – Om den anställde är sjukskriven behöver arbetsgivaren parallellt verka tillsammans med den anställde vilka aktiviteter denne behöver för att succesivt ska kunna återgå i arbete. Detta behöver givetvis göras i samråd med den anställde, behandlande läkare och Försäkringskassan, säger Hélène. – Till en början kanske den anställde bara orkar med att besöka arbetsplatsen. Ibland kanske den anställde behöver arbetsträna innan återgång. Fritidsaktiviteter kan också vara bra för den anställde i vissa fall. Dessa behöver inte vara så komplicerade utan kan ibland bara handla om att göra regelbundna promenader, fortsätter Hélène.

”Behandlingen bygger på metoder som är väl beprövade och evidensbaserade”

Ibland kan den anställde behöva stöd i form av kbt eller psykoterapi. Behandlingen bygger på metoder som är väl beprövade och evidensbaserade. Behandlingen ska vara upplagd och planerad i förväg med tydliga ramar. Psykoterapi omfattas av sekretess och tystnadsplikt, fortsätter Hélène Stolt. Ibland kan också chefen behöva stöd i form av coaching för att lättare kunna ge stöd till sin personal, avslutar Hélène Stolt.

Helene Stolt Psykoterapi och Ledarskap AB

Publicerat i Hälsa | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Känner du som chef att det är svårt att leda din personal på distans?

Chefsutveckling på distans

Corona-pandemin (Covid-19) har nu pågått i ett år. Pandemin har medfört många dödsfall. Många känner sig oroliga över att smittas. Många företag har drabbats ekonomiskt av pandemin. Folkhälsomyndigheten fortsätter att rekommendera att de som har möjlighet att jobba hemifrån fortsätter med det.

Många har börjat trötta på att följa alla rekommendationer och restriktioner. Många som jobbar hemifrån tycker att det fungerar bra medan andra tycker att arbetsmiljön inte är lika bra när de jobbar hemifrån. Många som jobbar på distans saknar de sociala kontakter de är vana vid att ha när de är på jobbet. När man jobbar hemifrån sker möten via telefon eller videomöten. Många anställda uttrycker att det är svårt att hålla möten på distans. Många chefer uttrycker svårigheter med att vara chef på distans.

Vi kan erbjuda dig som chef chefscoaching kring din situation. Chefscoaching kan vara ett stöd för dig som chef under pågående Corona-pandemi. Detta kan göras via Corona-säkrade fysiska möten eller på distans. Vi kan även erbjuda dina medarbetare handledning om de behöver detta.

Kontakta oss för mer information.

Helene Stolt, leg. psykoterapeut, socionom

Ledarskapsutveckling

Psykoterapimottagning

Publicerat i coaching, corona | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Chefsutveckling i Coronatider

Foto av Pixabay pu00e5 Pexels.com

Världen har en pågående Coronapandemi (Covid-19) som drabbar människors hälsa och världens ekonomi. Pandemin har nu pågått under ett år. I Sverige har mer än 13 000 avlidit med Corona. Folkhälsomyndigheter rekommenderar att de som har möjlighet att jobba hemifrån fortsätter med det.

Många som jobbar hemifrån tycker att det fungerar bra. Det är också positivt slippa långa resor till jobbet. Minskade resor till och från jobbet är också positivt för miljön. Samtidigt hörs många signaler att många som jobbar hemifrån inte har en bra arbetsmiljö. På arbetsplatsen är skrivbord, kontorsstol och dator ofta rätt placerade och ergonomiska. Hemma jobbar många endast med en bärbar dator i sitt knä. Det är en lösning som kan fungera tillfälligt. På längre sikt kan det emellertid uppstå problem. Det är viktigt att den fysiska arbetsmiljön anpassas för de som jobbar hemifrån.

Det är emellertid inte bara den fysiska arbetsmiljön som man behöver ta hänsyn till. Den psykosociala arbetsmiljön är också viktig. Den glöms dock ofta bort. Jag har mött många som jobbar hemifrån som upplever bristen av sociala kontakter med arbetskamrater under dagens arbete. Många anställda som jobbar hemifrån upplever också färre avstämningar med sin chef. En del anställda som jobbar hemifrån upplever att tiden mellan arbete och fritid flyter ihop och att de ibland jobbar fast de är lediga. Andra problem som många upplever är att anställda som jobbar hemifrån glömmer bort att ta pauser och fikaraster. Jag har också hört att en del som jobbar hemifrån glömmer bort att ta lunch.

Helene Stolt säger att det är viktigt att chefen gör upp en planering med den anställde om denne ska jobba hemifrån. Det är viktigt att den anställde får en bra fysisk arbetsmiljö med skrivbord, stol, dator och bildskärm med mera. Men det räcker inte med att bara se över den fysiska arbetsmiljön. Den psykosociala arbetsmiljön är minst lika viktig.

Distansarbete kan bli väldigt stressande. Det kan bli svårare att upptäcka problem när den dagliga fysiska kontakten med jobbet försvinner. Psykisk problematik och missbruksproblematik kan uppkomma eller förvärras under hemarbete. Jag rekommenderar att anställda som jobbar hemifrån går till sin arbetsplats minst en gång i veckan.

Chefen bör försöka hålla kontakter med sina anställda som jobbar hemifrån. Gärna varje dag men minst en gång i veckan. Det är också viktigt att chefens kontakter med de som jobbar hemifrån inte uppfattas som kontroll utan mer ett sätt att mötas.

Om möjlighet finns kan uppkopplade digitala fikamöten vara ett komplement till tidigare fysiska fikapauser.

Utöver de anställda är det viktigt att också chefen behöver stöd i den situation som denne befinner sig i Coronapandemins fotspår. Det ställs tuffa krav på chefen att vara ledare på distans. Många chefer skulle kunna fungera bättre som chef om den fick gå på chefscoachning. Det finns verktyg för de som vill utvecklas som chef och ledare. Med verktygen kan chefen få såväl kortsiktiga lösningar för att förbättra kommunikationen med sina medarbetare under pågående Coronapandemi, men även långsiktiga måluppfyllelse för bättre samarbete, tydligare kommunikation och förbättrade relationer på din arbetsplats. På så sätt kan chefen bli framgångsrikare som ledare och medarbetare framgångsrikare som anställda.

Vi erbjuder chefsutveckling/coaching genom Coronasäkrade personliga besök eller via telefon. Kontakt oss för mer information.

Helene Stolt, leg. psykoterapeut, socionom.

ledarskapsutveckling.eu

psykoterapimottagning.nu

Publicerat i Arbetsmiljö, coaching, corona, Hälsa | Märkt , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Mår du dåligt av att jobba på distans?

Foto av Pixabay pu00e5 Pexels.com

Världen har fortfarande en pågående Coronapandemi (Covid-19) som drabbar människors hälsa och världens ekonomi. Nu har pandemin pågått i ett år. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att jobba hemifrån fortsätter med det. Många nya restriktioner kommit.

Många som jobbar hemifrån tycker att det fungerar bra. Det är också positivt slippa långa resor till jobbet. Minskade resor till och från jobbet är också positivt för miljön. Samtidigt hörs många signaler att många som jobbar hemifrån inte har en bra arbetsmiljö. På arbetsplatsen är skrivbord, kontorsstol och dator ofta rätt placerade och ergonomiska. Hemma jobbar många endast med en bärbar dator i sitt knä. Det är en lösning som kan fungera tillfälligt. På längre sikt kan det emellertid uppstå problem.

Det är viktigt att den fysiska arbetsmiljön anpassas för de som jobbar hemifrån. Det är emellertid inte bara den fysiska arbetsmiljön som man behöver ta hänsyn till. Den psykosociala arbetsmiljön är också viktig. Den glöms dock ofta bort.

Jag har mött många som jobbar hemifrån som upplever bristen av sociala kontakter med arbetskamrater under dagens arbete. Många anställda som jobbar hemifrån upplever också färre avstämningar med sin chef. En del anställda som jobbar hemifrån upplever att tiden mellan arbete och fritid flyter ihop och att de ibland jobbar fast de är lediga. Andra problem som många upplever är att anställda som jobbar hemifrån glömmer bort att ta pauser och fikaraster. Jag har också hört att en del som jobbar hemifrån glömmer bort att ta lunch.

Det är viktigt att du som anställd pratar med din chef för att få planering för hur du ska jobba hemifrån. Det är viktigt att du får en bra fysisk arbetsmiljö med skrivbord, stol, dator och bildskärm med mera. Men det räcker inte med att bara se över den fysiska arbetsmiljön. Den psykosociala arbetsmiljön är minst lika viktig. Distansarbete kan bli väldigt stressande. Om du har möjlighet rekommenderar jag dig att gå till din din arbetsplats minst en gång i veckan.

Om du har möjlighet kan du kolla med dina kollegor om det går att ha uppkopplade digitala fikamöten som ett komplement till tidigare fysiska fikapauser.

Om du känner dig orolig kring pågående Coronapademin och att jobba hemifrån kan vi erbjuda samtalsstöd. Vi erbjuder samtalasstöd genom Coronasäkrade personliga besök eller via telefon. Prata med din chef och be denne att kontakta oss.

Vi kan också erbjuda coaching om du som chef behöver stöd under pågående Coronapandemi.

Kontakt oss för mer information.

Helene Stolt, leg. psykoterapeut, socionom

Helene Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Helene Stolt Psykoterapimottagning

Publicerat i Arbetsmiljö, corona, Hälsa | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Nya skärpta restriktioner för att förhindra smitta av Covid-19

Foto av Pixabay pu00e5 Pexels.com

Från och med den 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

De nya föreskrifterna och allmänna råden är bland annat: Umgås bara i en mindre krets. Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt. Håll traditioner under smittsäkra former. Res säkert. Undvik trängsel i jul- och mellandagshandeln.

De gamla råden gäller så klart fortfarande: Stanna hemma om du är sjuk. Håll avstånd. Undvik större sociala sammanhang. Tvätta händerna ofta. Hosta och nys i armvecket. Undvik att röra ögon, näsa och mun. Arbeta hemma om du kan.

Läs mera på Folhälsomyndighetens webbplats.

Känner du oro under Corona-pandemin? Har du behov av att prata med någon om din situation? Då kan du kontakta leg. psykoterapeut Hélène Stolt. Samtal kan ske på distans via telefon om du önskar. Samtal kan göra att du lättare kan hantera krisen och komma starkare tillbaka när Corona-pandemin har ebbat ut.

Privatpersoner

Arbetsgivare

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Snart är det vintertid igen

End_CEST.svg

Foto: Wikimedia Common

Natten mellan lördag 24 oktober 2020 och söndag den 25 oktober 2020 är det dags för vintertid, eller normaltid som faktiskt heter. Då ska du ställa tillbaka klockan en timme. Klockan 03:00 den 25 oktober 2020 ska du ställa tillbaka klockan till 02:00. Detta gör att du får sova en timme längre på söndag.

De flesta mobiltelefoner, surfplattor och datorer ställer om sig automatiskt. Däremot måste du själv ställa om klockor som inte är uppkopplade mot Internet eller GPS och inställda på att ställa om sig själv. Om du vaknar på söndagsmorgonen och är osäker på hur mycket klockan är kan du ringa till Fröken Ur på telefon 90 510 för att få den korrekta tiden eller gå in på sajten 90510.se.

Forskning visar att hälsan påverkas hos många såväl när vi ställer om till sommartid som när vi ställer om till vintertid. Många tycker att det är bra med sommartid medan andra tycker att det är bra med vintertid. Många forskare har noterat rubbningar i sömnen hos ett stort antal individer i samband med tidsomställningarna. Det finns också många forskare som anser att vi borde ha samma tid året om.

EU-parlamentet har bestämt att den gemensamma sommartiden ska upphöra. Senast 2021 ska varje medlemsland besluta om de vill ha ständig sommartid eller ständig normaltid. Därför kan hösten 2020 var sista gången du behöver ställa om klockan till vintertid.

Hélène Stolt, leg. psykoterapeut och socionom, har träffat många patienter som lider av omställningen av klockorna. – De flesta människor kan förbereda sig genom att ändra sina sovvanor varje dag under en vecka innan omställningen. Om man har flextid kan man utnyttja den för komma in i rätt fas under någon vecka, fortsätter Hélène. – Patienter som drabbas av svåra sömnstörningar kan behöva söka upp sin vårdcentral för att få eventuell behandling. I svåra fall kan psykoterapi vara till hjälp för vissa patienter.

Psykoterapimottagningen kan ta emot Coronaanpassade besök. Vi kan också genomföra psykoterapi via telefon om så önskas.

Wikipedia

Hélène Stolt Psykoterapimottagning

Publicerat i Hälsa | Märkt | Lämna en kommentar

Rehabiliteringsstöd

Rehabiliteringsstöd

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Läs mer >>

Publicerat i Arbetsmiljö, Rehabilitering | Märkt | Lämna en kommentar